Vakoverstijgend programma

#1

Burgerschapsonderwijs | een workshop door Paul Holthuis & Marieke van der Wal

Sinds 2006 dient het onderwijs op wettelijke grond aandacht te besteden aan burgerschap. Dat dat over het algemeen in het onderwijs nog weinig zichtbaar gebeurt, hangt voor een niet onbelangrijk deel samen met het tamelijk diffuse beeld van wat onder burgerschapsonderwijs moet worden bestaan. Sinds minister Slob aan het roer van het departement van onderwijs staat en daardoor de aandacht voor dit onderwijs weer helder op de agenda is komen te staan, staat opnieuw de vraag naar wat we onder burgerschap in onderwijsverband willen verstaan op de agenda. Ook de lerarenopleidingen moeten daar iets mee. Daarom zijn de NHL en de RUG sinds enige tijd bezig burgerschap een gezicht te geven.

In deze bijeenkomst staan kwesties als de volgende centraal:

  • Moet iedere docent in zijn onderwijs burgerschap aanbieden? Of is burgerschapsonderwijs een apart vak?
  • Welke inhoud heeft burgerschapsonderwijs?
  • Volgens welke scenario’s kan burgerschap aangeboden worden?
  • Hoe kunnen zulke diverse vakken als Engels of scheikunde burgerschap in hun onderwijs verwerken?
  • Staat het aandacht geven aan burgerschap goed onderwijs in uw schoolvak in de weg? Of verbetert dat juist de kwaliteit van uw onderwijs?
  • Wat betekent aandacht schenken aan burgerschap voor de vakdocent?

Paul Holthuis was leraar geschiedenis en daarnaast vakdidacticus geschiedenis. Hij is sinds 2016 met pensioen.

Marieke van der Wal is vakdidacticus maatschappijleer en –wetenschappen en daarnaast docent bij sociologie. Burgerschap is haar expertise.

#2

Lesson Study als tool om de didactiek op je school (verder) te ontwikkelen | een workshop/presentatie door Siebrich de Vries

DEZE WORKSHOP IS VOL. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE IN TE SCHRIJVEN.

In Nederland wint Lesson Study steeds meer aan populariteit. Lesson Study kan gericht zijn op de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docenten maar kan daarnaast ook expliciet ingezet worden om de (vak)didactiek op je school verder te ontwikkelen. In deze workshop focussen we op dat laatste, en bespreken we hoe en onder welke voorwaarden scholen dit kunnen aanpakken.

Siebrich de Vries is UD aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector aan de NHLStenden Hogeschool.

#3

Naar een volwaardig schoolexamen | een presentatie door Ester Moraal

DEZE WORKSHOP IS VOL. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE IN TE SCHRIJVEN.

De problemen rondom de schoolexamens in Maastricht waren aanleiding voor onderzoek door de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering, wat uitmondde in het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’. De deugdelijkheid van schoolexamens is in het huidige systeem onvoldoende gegarandeerd, concludeert de commissie. Natuurlijk kunnen niet alle problemen in één uur worden opgelost, maar docenten, examensecretarissen en schoolleiders zetten in deze workshop wel de eerste stap in die richting m.b.v. een overzicht van aandachtspunten voor een volwaardig schoolexamen.

Ester Moraal was docent, onderwijskundig adviseur en schoolleider en is sinds een jaar verbonden aan de Lerarenopleiding.

#4

De onderzoekende houding in de school | een workshop door Saskia Tuenter

DEZE WORKSHOP IS VOL. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE IN TE SCHRIJVEN.

Van studenten verwachten we een onderzoekende houding. Maar hoe zit dat met de onderzoekende houding van de mensen in de school? Waarom zou je het willen en welke mogelijkheden zijn er en wat levert het je op? In deze workshop verkennen we de mogelijkheden om in je eigen school met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Saskia Tuenter is lerarenopleider aan de Rijksuniversiteit Groningen.

#5

Doeltreffende Didactiek; klein verschil, groot effect | een workshop door Walter Geerts & Janneke Eising 

DEZE WORKSHOP IS VOL. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE IN TE SCHRIJVEN.

Beter lesgeven begint bij jezelf. Als leraar kun je het verschil maken in de leerprestaties van je leerlingen, maar hoe doe je dat? Op grond van onze jarenlange ervaring als lerarenopleider is bij Uitgeverij Coutinho het praktijkboek Doeltreffende didactiek; directeinstructie en differentiatie voor de lerende leraar verschenen. In deze workshop staat de methode ‘Didactisch afkijken’ centraal. We tonen praktijksituaties op video om na te denken over directe instructie, werkvormen, differentiatie en de vormgeving van onderwijs van morgen. Tijdens deze workshop heb je de gelegenheid om drie concrete verbeterpunten te exploreren.

Walter Geerts is adjunct-afdelingshoofd lerarenopleiding aan de NHLStenden Hogeschool.

Janneke Eising is als docent beroepsvoorbereiding verbonden aan de lerarenopleiding van NHLStenden Hogeschool.

#6

Lesson Design: Vak-Didaktische verrijking | een workshop door Eric de Groot

DEZE WORKSHOP IS VOL. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE IN TE SCHRIJVEN.

Congressen bevatten tegenwoordig uitgebreide educatieve programma’s. MindMeeting BVen ontwerpt en begeleidt dat soort programma’s. De kennis (vastgelegd in dit boek) die daarbij is opgedaan vertaalden de twee partners van MindMeeting naar het onderwijs. Dat leverde iets moois op: MindMeetings Keycards for Lesson Design. Deze Keycards helpen een team van onderwijsgevenden een les te herontwerpen.

 

 

In deze workshop maak je op lichtvoetige wijze kennis met deze methode. De workshop is voor leraren en onderwijsmanagers interessant. Juist de dagelijkse kenmerken van een lessituatie kunnen met behulp van de Keycards inspireren tot nieuwe werkvormen, met veel aandacht voor beide spelers van het onderwijsspel: student en docent.

Eric de Groot is Meeting Designer.

#7

Vormen van Vakdidactische Begeleiding voor de Vakcoach | een workshop door Carina de Leeuw & Zwanie van Rij

In deze workshop maak je als vakcoach kennis met een praktische basistool voor vakdidactische begeleiding. Aan de hand van een lesvoorbeeld oefenen we in twee- of drietallen met het in beeld brengen van het zogenaamde doelsysteem van de student: wat doe je, waarom vind je dit belangrijk en waar ben je tevreden over (en waarom)?

Opzet:
Inleiding over begeleidingsrollen, -vormen en -gereedschap (Kroeze, 2018; Janssen & Belo, 2018)
Oefenen met begeleidingsvormen (gereedschap voor vakdidactisch begeleiden)