Vakdidactische professionalisering duurzaam organiseren

Professionaliseren van docenten is vaak moeizaam blijvend te organiseren. Een studiedag, een workshop, een expert van buiten, een langer durend project…  Het is meestal maar korte tijd interessant. Onderzoek onder docenten laat zien dat het je verdiepen in vakdidactische issues voor veel docenten blijvend relevant en interessant is. De vraag is alleen hoe dit zo te organiseren in de school dat dit ook op termijn interessant blijft. In deze workshop werd op deze vraag ingegaan, waarbij vooral de nadruk lag op hoe dit praktisch te organiseren.

Workshopleiding:
Klaas van Veen (hoogleraar-directeur Lerarenopleiding RUG), Ester Moraal (locatiedirecteur Ubbo Emmius Maarsdreef)

Downloads

PPT workshop 7