Ronde Tafels

Tijdens de Ronde Tafelgesprekken werden vanuit het perspectief van het eigen vak en de eigen lespraktijk de kernpunten uit de lezing besproken. Hierbij ging men onder andere in op vragen als: ‘Hoe kunnen bepaalde kernpunten vertaald worden naar de dagelijkse lespraktijk? In hoeverre zijn de kernpunten relevant voor mijn vak?’

 

Daarnaast gingen  vakgenoten en vakdidactici samen in gesprek over huidige vraagstukken binnen elk vak. Hierbij werden onder andere de thema’s gebruikt die door bezoekers zelf tijdens de aanmeldingsprocedure waren ingebracht.

 

Het doel van de Ronde Tafelgesprekken was om te komen tot meer inzicht door middel van een goed gesprek met vakgenoten van verschillende scholen en opleidingen.

 

De Ronde Tafelgesprekken waren aan het einde van de ochtend gepland zodat bezoekers de rest van de dag nog verder van gedachten konden wisselen met vakgenoten over de ter tafel gekomen onderwerpen.