Posterpresentaties onderzoek en Parels uit de praktijk

Hieronder vind je de werktitels van de posterpresentaties. Het onderwerp zal niet meer veranderen maar de titels kunnen nog wel wat afwijken.

Begin juni kan je hier de definitieve titels vinden.

 

Tijdens het onderdeel Parels uit de Praktijk geven collega’s je een kijkje in hun eigen onderwijspraktijk. Ze laten mooie, relevante en praktische lesvoorbeelden zien, gericht op een bepaald vak of juist vakoverstijgend. Daarna is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder alvast een aantal voorbeelden per schoolvak van Parels uit de Praktijk op de DVDVD.

Aardrijkskunde

Posterpresentaties onderzoek

 • Beter begrip van windsystemen door tekenen | gepresenteerd door J.R. van Dijken & W.F. Vletter | Rijksuniversiteit Groningen
 • Klimaatreis 2019: van Macapa tot Spitsbergen | gepresenteerd door M.C. Struijk, E. Witteveen & A.M. Keijer | Rijksuniversiteit Groningen

Biologie

Posterpresentaties onderzoek

 • Objectief formuleren binnen de natuur-wetenschappelijke methode | gepresenteerd door R.J. Bennen, M.D. Buijtendijk, B. Geerdink & L.J. van de Rijt | Rijksuniversiteit Groningen
 • ‘Hoezo maar één punt? Ik heb toch het goede antwoord?’ Een klassikale methode om het beredeneren en formuleren van antwoorden te trainen | gepresenteerd door M.D. Gerbrandij, G.J. Mekenkamp & A.D. Mul | Rijksuniversiteit Groningen
 • Binas gebruik in de biologieles | gepresenteerd door M. van den Burg, M. Harms & S.M. Zwaanswijk | Rijksuniversiteit Groningen
 • Grafieken lezen bij biologie | gepresenteerd door R. Bartelds, J.G. Bruining & J.F.M. van Straaten | Rijksuniversiteit Groningen
 • “Maar dat bedoelde ik!” Formuleren en redeneren door bovenbouw leerlingen bij biologie | gepresenteerd door Wieke Meijer

Duits

Posterpresentaties onderzoek

 • Keuzevoorzetsels gebruiken: samen leren in een schrijfcarrousel | gepresenteerd door I.H. van Gils, S. Höfer & R. Speelman | Rijksuniversiteit Groningen
 • Mehr Motivation durch aufgabenorientiertes Lernen | gepresenteerd door Deniz Gökmen | NHLStenden Hogeschool
 • Lesemotivation anno 2019 | gepresenteerd door Trijnie Potze | NHLStenden Hogeschool
 • Effektives Lernen von Literaturbegriffen. Eine Interventionsstudie in einer VWO 4 Klasse | gepresenteerd door Klaas Kooijker | NHLStenden Hogeschool
 • Eine vergleichende Interventionsstudie zur Förderung des Vokabellernens | gepresenteerd door Stephan Göbel | NHLStenden Hogeschool
 • Die Effektivität von ,,game-based learning” im Unterricht | gepresenteerd door Danny Sikkema | NHLStenden Hogeschool

Parels uit de praktijk

Trots presenteren zowel studenten (NHL-master en -bachelor, RUG) als ervaren docenten uit de professionele leergemeenschap (PLG) Auf dem Weg zu mehr Motivation lesmateriaal dat zij recentelijk in het kader van hun opleiding of in hun PLG ontwikkeld hebben.

Economie

Posterpresentaties onderzoek

 • Bevordert keuzevrijheid de werkhouding van de leerling in de les? | gepresenteerd door C. van Dijk, S.A. Koops, D. Oenema & D. Postma | Rijksuniversiteit Groningen
 • Actief grafieken tekenen en begrijpen | gepresenteerd door T. Adema, N.J. Hettinga, J. Neijenhuis & A.K. Noordmans | Rijksuniversiteit Groningen
 • Kritisch denken in de economieles | gepresenteerd door Gelie Hoitsma & Nynke Bakker (algemene economie) | NHLStenden Hogeschool
 • IPad in de Economieles | gepresenteerd door Demi Lensen (algemene economie) | NHLStenden Hogeschool

Engels

Posterpresentaties onderzoek

 • Teaching complex grammar in Dutch EFL classrooms. A study on the effectiveness of deductive, inductive, implicit and incidental instruction | gepresenteerd door Marjon Tammenga-Helmantel, Sharon Steringa, Iryna Bazhutkina & Cor Suhre | Rijksuniversiteit Groningen
 • Using rapid learning stations to increase and improve s-s interaction in the target language in V4 | gepresenteerd door R.A. van der Hoop, C.A.J. Korten & A. Rijskamp | Rijksuniversiteit Groningen
 • Differentiation – a method to improve individual student attainment levels | gepresenteerd door C.J. Moore, S. Said & K.T. Bant | Rijksuniversiteit Groningen
 • Checking in With Yourself: Promoting On-Task Behavior during Writing Assignments through Explicit Self-Monitoring Strategies Instruction | gepresenteerd door D. Muller, Y. Nafi & D. van der Veen | Rijksuniversiteit Groningen
 • Reading comprehension & group discussion: Studying English student-teacher interaction in H4 | gepresenteerd door L. Bijker, D.A. Harms & A.A.J. Zilverberg | Rijksuniversiteit Groningen
 • The Comprehensive Approach to Poetry – a case study | gepresenteerd door A.J. Coster, N.B.L. Mooij & K.J.E. Schagen | Rijksuniversiteit Groningen
 • Getting Students to Talk: Scaffolding and Group Sizes | gepresenteerd door K. Dotinga, T.J.G. ten Hove & M. Köhnenová | Rijksuniversiteit Groningen
 • Putting it together! Sentence Combining & Functional Grammar to improve writing and metalinguistic skills | gepresenteerd door Annette Bottema-van de Nieuwegiessen | NHLStenden Hogeschool/CSG Liudger
 • Leesmotivatie verbeteren met Mynn: matching, inzicht en personalisatie | gepresenteerd door R. Delker | Rijksuniversiteit Groningen

Parels uit de praktijk

#1 Mirella Lukens (Esdal College) voor brugklas havo/vwo

Vragen en ontkenningen blijven lastig onder de knie te krijgen. Door in groepjes fysiek te gaan puzzelen met woordkaartjes, komen leerlingen er gaandeweg achter hoe het werkt. Wanneer heb je ‘to do’ nodig? Door samen te werken, helpen leerlingen elkaar een goede vraag of ontkenning te vormen.

#2 Kim Bots-VanKoughnett (ROC Friese Poort)

Many English teachers create their own material by using authentic texts. But how can you determine the language level? Learn how to analyse the vocabulary level of any text using a free linguistics website. Check your texts for non-core language and learn how to scaffold or adjust for your learners.

#3 Yvonne Niemeijer (Ubbo Emmius)

Een CLIL lessenserie over het water probleem wat ontstaat door klimaat verandering. Leerlingen leren door zich te verdiepen in de materie hoe belangrijk water voor onze planeet en de mens is en voor welke uitdagingen we de komende tientallen jaren zullen komen te staan. Het uiteindelijke doel is een gedragsverandering bij de leerlingen teweeg brengen.

#4 Caren Jalvingh-Land (Ubbo Emmius)

 • Het maken van een toeristische brochure over Groot Brittannië,
 • leren zoeken naar informatie op internet
 • het maken van een verslag volgens een vaste afspraak
 • het maken van een power point
 • het voorbereiden en klaarmaken van een high tea (vakoverstijgend met het vak Dienstverlening en Product
 • presenteren voor de ouders

Filosofie

Posterpresentaties onderzoek

 • Het activeren van de filosofische houding in de filosofieles | gepresenteerd door T. Cnossen & A. Pouwelse | Rijksuniversiteit Groningen

Frans

Parels uit de praktijk

Trots presenteren zowel studenten (NHL-bachelor en RUG) als ervaren docenten uit de professionele leergemeenschappen (PLG’s) En route pour augmenter la motivation en Sur le bout de la langue lesmateriaal dat zij recentelijk in het kader van hun opleiding of in hun PLG ontwikkeld hebben.

 

PLG En route pour augmenter la motivation

 • Annemiek Caluwé-Duijker: Il vaut le détour ! | RSG Wiringherlant
 • Hajare El Rhoul-Nafi | Stad en Esch
 • Frédérique Jansen | Kamerlingh Onnes College
 • Eveline Otten-Hoekstra | Carmel College Emmen

 

PLG Sur le bout de la langue

 • Willeke van Ginkel – van Deelen | Van Lodenstein College

Wie ben ik?

Persoonsvorming of subjectificatie zijn onderdeel van het onderwijs. Wie ben ik? Hoe komt dat terug in mijn leven?Maak kennis met een mooie werkvorm waar leerlingen het hebben over hun belangrijkste waarden

 

 • Feike Riedstra | Singelland; Drachtster Lyceum

Je présente mon quartier

Leerlingen die gemotiveerd een presentatie in het Frans geven? Het kan! Op het Drachtster Lyceum hebben docenten Frans samengewerkt om een “tâche’ te ontwikkelen die op de nieuwste didactische inzichten is gebaseerd. Kernwoorden zijn: hele taak-eerst, hulp op maat, differentiatie en feedback. Resultaat: meer motivatie om Frans te spreken!

Geschiedenis

Posterpresentaties onderzoek

 • Verklaren van menselijke handelingen in het verleden | gepresenteerd door M. Atema, S. Poelman, W.S. Wolke & L. Wouda | Rijksuniversiteit Groningen
 • Het verklaren en interpreteren van historische foto’s | gepresenteerd door I. van den Brand, T. Darwinkel & M.S. van Roekel | Rijksuniversiteit Groningen
 • Het verbeteren van historische inleving bij leerlingen | gepresenteerd door F.D. Bokma & T. Welleweerd | Rijksuniversiteit Groningen
 • Bronkritiek bij geschiedenis | gepresenteerd door H.J.W. Baan, E. Boer & H.J. Ferwerda | Rijksuniversiteit Groningen
 • De OPCVL methode voor het analyseren van bronnen | gepresenteerd door T.U Boomsma, S. Grandjean & T. Schuringa | Rijksuniversiteit Groningen

Parels uit de praktijk

#1 Arina Boele (Driestar College), Frits Hofstra (Kamerlingh Onnes College) & Wim Niemeijer (Ubbo Emmius College)

Om leerlingen meer grip op de stof van het nieuwe examenonderwerp Steden en Burgers in de Lage Landen (1050-1700) te laten krijgen gaan zij in deze opdracht door middel van het leggen van kaartjes met daarop gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen verbanden leggen. Dit gebeurt middels signaalwoorden causaliteit, zoals bijvoorbeeld ‘leidde tot’ of ‘maakte mogelijk’. Leerlingen waarderen de verbanden ook middels het bijvoegen van signaalwoorden als bijvoorbeeld ‘ingrijpend’, ‘gestaag’.

 

#2 Stefan van der Weide (Stad & Esch), Wietze Vos (dr. Nassau College) & Herman de Haan (Bornego College)

Historische vaardigheden voor de HC Nederland 1948-2008 oefenen in spelvorm.

Je hebt alle stof afgerond van een onderwerp en wilt graag de leerlingen testen op hun kennis. Dat kan natuurlijk via een oefentoets of een Kahoot. Maar waarom niet een fysiek spel? Betrek leerlingen interactief bij het onderwerp. Het spelelement zorgt voor plezier met behoud van educatieve waarde! Ervaar het zelf!

Godsdienst en Levensbeschouwing

Posterpresentaties onderzoek

 • Plagi-watte? Een onderzoek naar plagiaat op middelbare scholen | gepresenteerd door W.J.M. Levinga, S.E. Doedens & A.H. Zijdemans | Rijksuniversiteit Groningen
 • “Ik, christelijk?” Leerlingen hebben meer understanding met de visie/identiteit van de school dan ze denken | gepresenteerd door J.C. Visscher | Rijksuniversiteit Groningen
 • “Ik, christelijk?” Leerlingen hebben meer understanding met de visie/identiteit van de school dan ze denken | gepresenteerd door T.J.C. Schonewille | Rijksuniversiteit Groningen

Informatica

Posterpresentaties onderzoek

 • Computational Thinking in Context: een leerlijn voor PO en VO | gepresenteerd door Natasa Grgurina | Rijksuniversiteit Groningen/Radboud Universiteit/Alaaeddin Swidan, Universiteit Leiden

Klassieke Talen

Posterpresentaties onderzoek

 • Dé vertaling: middel of doel? Hoe laat je leerlingen meer focussen op het Latijn of Grieks in plaats van op hun Nederlandse vertaling? | gepresenteerd door J.J.D. van de Harst & A. Swint | Rijksuniversiteit Groningen
 • Het effect van de kolometrische methode op de taalvaardigheid | gepresenteerd door S. de Vries & S. Orriens | Rijksuniversiteit Groningen

Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Posterpresentaties onderzoek

 • Waarden in een maatschappijleer vraagstuk bij de ander en jezelf leren herkennen | gepresenteerd door S. Kleinhuis, E.G. Vrieze & M.G. Boelens | Rijksuniversiteit Groningen
 • Concepten leren begrijpen in plaats van rijtjes stampen | gepresenteerd door L. Baas, M.J.A. Brandsma & R.A. Datema | Rijksuniversiteit Groningen

Natuurkunde

Posterpresentaties onderzoek

 • Hefboom op de wip | gepresenteerd door I. Bouisaghouane, J. Bout, G. van Schepen & C. Vos | Rijksuniversiteit Groningen
 • Experimenteel onderzoek als vliegwiel voor theoretische verdieping | gepresenteerd door Tim de Boer & Inge Holm Mogensen | NHLStenden Hogeschool

Nederlands & Fries

Posterpresentaties onderzoek

 • Ons gedroomd schoolexamen schrijfvaardigheid | PLG Noordelijk Schoolexamen Nederlands | Rijksuniversiteit Groningen
 • Brongebruik in de bovenbouw! | gepresenteerd door S.P. van den Berg, T.D. Hylkema & B.M. Wammes | Rijksuniversiteit Groningen
 • Waarom APA als het makkelijk kan? Brongebruik in de bovenbouw | gepresenteerd door S. Huizinga, I. Wilpstra & A.A. Wymenga | Rijksuniversiteit Groningen
 • Spreekangst verminderen. Hoe dan? | gepresenteerd door E. Gooijert, J. Kelholt, M.H. Kroes & J.J. Warners | Rijksuniversiteit Groningen
 • Dé methode voor kritisch denken bij zakelijke teksten | gepresenteerd door Wendy Kramer & Sophie de Graaf | NHLStenden Hogeschool
 • De organisatie van het schrijfvaardigheidsonderwijs in havo 4 | gepresenteerd door Aron Veninga | NHLStenden Hogeschool
 • Genredidactiek ontkavelt | gepresenteerd door Arjan Kuis & Jacob Jan Wierenga | NHLStenden Hogeschool
 • Poëzielezerstypen op havo en vwo | gepresenteerd door Hans Das | extern

Parels uit de praktijk

#1 Coen Peppelenbos & Bart Temme | NHLStenden Hogeschool

De leesclub verandert je literatuuronderwijs.

Op de tweedegraadslerarenopleiding hebben we een jaar proefgedraaid met leesclub. De didactiek die we hadden, proza- en poëzieonderwijs via onderwijs leergesprekken, hebben we losgelaten. We voegden als extra 4 vrijwillig te volgen avondcolleges toe waarin de literatuurdocenten een recent boek bespraken. De schriftelijke tentamens gooiden we eruit. Voorlopig resultaat: verdieping van leeservaring, meer enthousiasme bij student en docent en, niet onbelangrijk, geen nakijklast. Maar wat zijn de voetangels en klemmen?

 

#2 Anna Marije Bloem | student educatieve vakmaster Fries | NHLStenden Hogeschool

Subjectivicatie-opdrachten bij een leesbevorderingsproject Fries voor het VO.

Anna Marije Bloem wilde Biesta’s filosofische benadering van het doeldomein subjectivicatie omzetten naar een praktische invulling en evalueren wat het effect ervan was op het leren. Ze experimenteerde met verschillende werkvormen bij het Friese leesbevorderingsproject ‘Sex tot he Max’.

Resultaat: een grote betrokkenheid van de leerlingen en een dynamischer groepsproces.

 

#3 Anouk de Kleijn & Joost Wink | Piter Jelles Stedelijk Gymnasium

Schrijven en declameren van een scheldkannonade.

De kunst van het schelden wordt vaak onderschat. In onze lessenserie leren leerlingen om op uiterst intelligente en welbespraakte wijze een scheldkanonnade te schrijven en oreren naar voorbeeld van de zestiende-eeuwse rederijker Eduard de Dene. In deze lessenserie worden literatuurgeschiedenis, creatief schrijven en spreekvaardigheid gecombineerd.

 

#4 Marieke Boven, Jacqueline Tromp & Pytsje Buist-Spoelstra | NHLStenden Hogeschool

Seven-tie-s, leesbevordering in de brugklas.

Het kan wanneer je iedereen erbij betrekt. Onze aanpak is gebaseerd op de seven-tie-s. Vanuit een heldere visie komen we tot een praktisch toepasbaar project waarbij leerlingen na een proeverij, boekenkringen vormen. In deze leesclubs wordt gesproken over het gelezen boek.

 

#5 Robert Koobs & Nathalie van Wagensveld | Stad en Esch 

Betekenisvolle masterclass met Adriaan van Dis.

In het vakoverstijgende project Spieghel Historiael wordt de actualiteit gekoppeld aan de literatuur en de verbeelding. Bij Maatschappijleer en Geschiedenis worden thema’s als sociale cohesie en integratie behandeld die terugkomen in de roman De wandelaar van Adriaan van Dis. Tijdens een presentatieavond organiseren leerlingen activerende workshops voor ouders met creatieve verwerkingen uit het project.

 

#6 Anke van Oosterhout | Piter Jelles !mpuls

Raften in de Middeleeuwen.

In deze werkvorm worden de domeinen literatuurgeschiedenis (middeleeuwen – Mariken van Nieumeghen), schrijfvaardigheid en gedocumenteerd schrijven met elkaar gecombineerd tot één schrijfopdracht, waarin leerlingen een eigen keuze hebben in hoe ze deze schrijfopdracht vormgeven en welke moeilijkheidsgraad ze eraan willen hangen. Resultaat: meer verdieping in het middeleeuwse verhaal en een hogere motivatie voor schrijven!

Scheikunde

Posterpresentaties onderzoek

 • Introductie bij chemische rekenen van een begin-omgezet-einde schema binnen een systematische probleem aanpak waarbij de reactanten en/of producten niet in stoiciometrische verhoudingen aanwezig zijn | gepresenteerd door H. Haringa & R.A. de Vries | Rijksuniversiteit Groningen
 • De mol op deeltjesniveau binnen reactievergelijkingen | gepresenteerd door R.T.J. Gerards, F. Noltes & A.I.R. Spanjer | Rijksuniversiteit Groningen

Wiskunde

Posterpresentaties onderzoek

 • Kun jij lineair denken? Van context naar formule | gepresenteerd door S.J. Kroeze, N.A. Nijimbere, R.A. Oosterman & M.T. Roelfszema | Rijksuniversiteit Groningen
 • Betrouwbaarheidsintervallen – hoe onderwijs je dat? | gepresenteerd door Carin Ketellapper | NHLStenden Hogeschool
 • Het organiseren van formatief evalueren | gepresenteerd door Williane Otten | NHLStenden Hogeschool
 • Didactiek van de boxplot | gepresenteerd door Patricia Kronenberg | NHLStenden Hogeschool
 • Doorlopende leerlijn lineaire functies | gepresenteerd door Rick Nienhuis | NHLStenden Hogeschool
 • Een didactiek van telproblemen in havo 4 wiA | gepresenteerd door Stephanie Grootelaar | NHLStenden Hogeschool
 • Een wiskundige representatie bij economie | gepresenteerd door Dorieke Klein | NHLStenden Hogeschool

Parels uit de praktijk

Tijdens een Parel uit de praktijk wordt in maximaal 5 minuten een mooi praktisch lesvoorbeeld gepresenteerd, gericht op een bepaald vak of juist vakoverstijgend. Daarna is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

 

 • Hester Damming, Alette Aarnoutse. Ticket to statistics: een bordspel over statistiek in het havo
 • Piet Reitsma. Thinking classroom. Hoe kun je de ideeën over thinking classroom praktisch uitvoeren in je wiskundeles
 • Matthias Kaat (Nuborgh College Lambert Franckens Elburg). Leerlingen uitdagen tot statistisch redeneren in een lessenserie rondom een casus over fake news.

 

De derde klassen van het Praedinius Gymnasium in Groningen hebben de laatste periode van dit schooljaar op een voor hen volstrekt andere wijze les gekregen. Alle 150 leerlingen hielden zich acht weken lang iedere dag bezig met in totaal vijf thema’s waarin nagenoeg alle schoolvakken zijn geïntegreerd. Deze periode werden de leerlingen formatief getoetst en ontvingen ze geen reguliere cijfers. Het compleet aangepaste curriculum hebben docenten zelf ontwikkeld en opgezet.

Vakoverstijgend

Parels uit de praktijk

Michel Romeijn (docent biologie) & Matthijs Droog (docent geschiedenis) 

De derde klassen van het Praedinius Gymnasium in Groningen hebben de laatste periode van dit schooljaar op een voor hen volstrekt andere wijze les gekregen. Alle 150 leerlingen hielden zich acht weken lang iedere dag bezig met in totaal vijf thema’s waarin nagenoeg alle schoolvakken zijn geïntegreerd. Deze periode werden de leerlingen formatief getoetst en ontvingen ze geen reguliere cijfers. Het compleet aangepaste curriculum hebben docenten zelf ontwikkeld en opgezet.