Parels uit de praktijk 2019

Tijdens het onderdeel Parels uit de Praktijk geven collega’s je een kijkje in hun eigen onderwijspraktijk. Ze laten mooie, relevante en praktische lesvoorbeelden zien, gericht op een bepaald vak of juist vakoverstijgend. Daarna is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Hieronder alvast een aantal voorbeelden van Parels uit de Praktijk op de DVDVD:

Duits

Trots presenteren zowel studenten (NHL-master en -bachelor, RUG) als ervaren docenten uit de professionele leergemeenschap (PLG) Auf dem Weg zu mehr Motivation lesmateriaal dat zij recentelijk in het kader van hun opleiding of in hun PLG ontwikkeld hebben.

Engels

#1 Mirella Lukens (Esdal College) voor brugklas havo/vwo

Vragen en ontkenningen blijven lastig onder de knie te krijgen. Door in groepjes fysiek te gaan puzzelen met woordkaartjes, komen leerlingen er gaandeweg achter hoe het werkt. Wanneer heb je ‘to do’ nodig? Door samen te werken, helpen leerlingen elkaar een goede vraag of ontkenning te vormen.

Nederlands & Fries

#1 Coen Peppelenbos & Bart Temme | NHLStenden Hogeschool

De leesclub verandert je literatuuronderwijs.

Op de tweedegraadslerarenopleiding hebben we een jaar proefgedraaid met leesclub. De didactiek die we hadden, proza- en poëzieonderwijs via onderwijs leergesprekken, hebben we losgelaten. We voegden als extra 4 vrijwillig te volgen avondcolleges toe waarin de literatuurdocenten een recent boek bespraken. De schriftelijke tentamens gooiden we eruit. Voorlopig resultaat: verdieping van leeservaring, meer enthousiasme bij student en docent en, niet onbelangrijk, geen nakijklast. Maar wat zijn de voetangels en klemmen?

#2 Anna Marije Bloem | student educatieve vakmaster Fries | NHLStenden Hogeschool

Subjectivicatie-opdrachten bij een leesbevorderingsproject Fries voor het VO.

#3 Anouk de Kleijn & Joost Wink | Piter Jelles Stedelijk Gymnasium

Schrijven en declameren van een scheldkannonades.

De kunst van het schelden wordt vaak onderschat. In onze lessenserie leren leerlingen om op uiterst intelligente en welbespraakte wijze een scheldkanonnade te schrijven en oreren naar voorbeeld van de zestiende-eeuwse rederijker Eduard de Dene. In deze lessenserie worden literatuurgeschiedenis, creatief schrijven en spreekvaardigheid gecombineerd.

#4 Marieke Boven, Jacqueline Tromp & Pytsje Buist-Spoelstra | NHLStenden Hogeschool

Seven-tie-s, leesbevordering in de brugklas.

Het kan wanneer je iedereen erbij betrekt. Onze aanpak is gebaseerd op de seven-tie-s. Vanuit een heldere visie komen we tot een praktisch toepasbaar project waarbij leerlingen na een proeverij, boekenkringen vormen. In deze leesclubs wordt gesproken over het gelezen boek.

#5 Robert Koobs | Stad en Esch 

Betekenisvolle masterclass met Adriaan van Dis.

#6 Anke Oosterhout | Piter Jelles !mpuls

Raften in de Middeleeuwen.

In deze werkvorm worden de domeinen literatuurgeschiedenis (middeleeuwen – Mariken van Nieumeghen), schrijfvaardigheid en gedocumenteerd schrijven met elkaar gecombineerd tot één schrijfopdracht, waarin leerlingen een eigen keuze hebben in hoe ze deze schrijfopdracht vormgeven en welke moeilijkheidsgraad ze eraan willen hangen. Resultaat: meer verdieping in het middeleeuwse verhaal en een hogere motivatie voor schrijven!

Wiskunde

#1 Hester Damming & Alette Aarnoutse | NHLStenden Hogeschool

Ticket to statistics: een bordspel over statistiek in het havo.

#2 Matthias Kaat | Nuborgh College 

Leerlingen uitdagen tot statistisch redeneren in een lessenserie over fake news.

# 3 Piet Reitsma 

Thinking classroom. Hoe kun je de ideeën over thinking classroom praktisch uitvoeren in je wiskundeles.

Vakoverstijgend

#1 Michel Romeijn (docent biologie) & Matthijs Droog (docent geschiedenis)

De derde klassen van het Praedinius Gymnasium in Groningen hebben de laatste periode van dit schooljaar op een voor hen volstrekt andere wijze les gekregen. Alle 150 leerlingen hielden zich acht weken lang iedere dag bezig met in totaal vijf thema’s waarin nagenoeg alle schoolvakken zijn geïntegreerd. Deze periode werden de leerlingen formatief getoetst en ontvingen ze geen reguliere cijfers. Het compleet aangepaste curriculum hebben docenten zelf ontwikkeld en opgezet.

Heeft u zelf een innovatief project of les(sen)serie ontworpen waar uw leerlingen en u warm van liepen? Stuur dan een mail naar Jasmijn Bloemert (j.bloemert@rug.nl).