Mag ik alles wat ik bij natuurkunde geleerd heb ook bij wiskunde gebruiken? (en andersom)

In beleidsdocumenten en vakdidactische bronnen wordt vaak gepleit voor (meer) afstemming tussen exacte vakken. Aan de andere kant weten we dat het voor leerlingen vaak moeilijk te overzien is wat de relatie is tussen dingen die ze bij verschillende vakken leren. Waar zijn kansen en belemmeringen bij het afstemmen van betavakken en hoe is afstemming te organiseren?

Workshopleiding:
Enno van de Laan (vakdidacticus natuurkunde) en Gerrit Roorda (vakdidacticus wiskunde)