Differentiëren en uitdagen met ‘hele taak eerst – hulp op maat’

‘Het beste halen’ uit alle leerlingen en niet alleen de goede of geïnteresseerde leerling motiveren om te leren. Differentiëren volgens ‘hele taak eerst – hulp op maat’ is een praktische manier om – uitgaande van bestaand lesmateriaal – de lessen anders vorm te geven. Hierdoor vindt differentiëren naar de mogelijkheden van elke leerling tijdens de les ‘automatisch’ plaats. Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om vanuit hun eigen niveau verder te komen en te blijven leren. Tijdens de workshop kregen deelnemers achtergrondinformatie, horden je praktijkervaringen (een aantal ervaren en beginnende docenten werkte al met deze methode), en werden ze uitgedaagd om er in hun eigen onderwijs (nog meer) mee bezig te gaan.

Workshopleiding:

Ilona van Leeuwen (vakdidacticus scheikunde), Gerben Koops (docent Frans), Laurin Thole (docent geschiedenis)

Downloads

PPT Workshop 5