Causaal redeneren in de zaakvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer & -wetenschappen

WOI veroorzaakte WOII, inflatieverwachtingen leiden tot inflatie, een slechte opvoeding leidt tot probleemgedrag, ontbossing laat de woestijn oprukken… Onze vakken zitten vol met causale redeneringen. In deze workshop boden we praktische werkvormen voor het maken, herkennen en onderzoeken van causale redeneringen door leerlingen.

Workshopleiding:
Tim Huijgen (vakdidacticus geschiedenis) en Marieke van der Wal (vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen)