Aanmelden

De entree van de Dag van de Vakdidactiek is gratis voor alle deelnemers. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze bijeenkomst is echter beperkt. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om ons bij verhindering, na aanmelding, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 48 uur van tevoren op de hoogte te stellen van uw annulering via Suus Siekman (s.d.siekman@rug.nl). Hebt u niet tijdig geannuleerd dan zullen wij een deel van de gemaakte kosten, á € 25,00 (incl. btw), in rekening brengen. U kunt zich tot en met 28 juni 2019 aanmelden.