Dag van de Vakdidactiek

Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is een initiatief van de lerarenopleidingen van de RUG en de NHL. Het leren van de leerling staat voor ons centraal. We denken dat leerlingen het beste leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Samen met docenten willen wij die vakdidactische lespraktijk graag verder ontwikkelen en onderzoeken. Daarbij beogen we praktijk en theorie met elkaar te verbinden en elkaar wederzijds te inspireren.

De Dag van de Vakdidactiek

Op De Dag van de Vakdidactiek ontmoeten we elkaar, docenten van de noordelijke scholen, RUG en NHL, rond de vakdidactiek om gezamenlijk ons onderwijs en onze expertise uit te wisselen en verder te ontwikkelen.

 

Het is een dag die anders is door de vorm, een activerende afwisseling van denken en doen,  theoretische verdieping en praktische toepassing.

 

En is een dag die inspireert  door de inhoud, naast vakgericht ook verbindend en overstijgend. Vraagstukken die spelen voor meerdere vakken, vragen vaak om vakdidactische oplossingen. Die met elkaar bespreken en uitwisselen, versterkt je als docent, het onderwijs op je school, en het leren van leerlingen.

Afbeeldingen van afgelopen jaren