Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is een initiatief van de lerarenopleidingen van de RUG en de NHL. Het leren van de leerling staat voor ons centraal. We denken dat leerlingen het beste leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Samen met docenten willen wij die vakdidactische lespraktijk graag verder ontwikkelen en onderzoeken. Daarbij beogen we praktijk en theorie met elkaar te verbinden en elkaar wederzijds te inspireren.

De Dag van de Vakdidactiek

De Dag van de Vakdidactiek die plaats heeft gevonden op vrijdag 5 juli 2019 is een dag waar vakdidactiek en vakdidactisch onderzoek centraal staan. Docenten van de noordelijke scholen, de RUG en NHL/Stenden komen op deze dag samen om hun expertise uit te wisselen, elkaar te inspireren en vooral ook om samen onderwijs te ontwikkelen. Vraagstukken die spelen voor meerdere vakken, vragen vaak om vakdidactische oplossingen. Die met elkaar bespreken en uitwisselen, versterkt je als docent, het onderwijs op je school, en het leren van leerlingen.

 

Lees hier een korte samenvatting van de gehele dag.

Afbeeldingen van afgelopen jaren